خبرنامه

سمینار آشنایی با جدیدترین تجهیزات آتش‌نشانی شرکت روزنباور

این سمینار در محل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با حضور کارشناسان ارشد سازمان منطقه ویژه و جمعی از شرکت‌ها برگزار شد.

بخش نخست سمینار به معرفی خودروهای صنعتی و سیستم هیدروماتیک توسط آقای پیترهایلو مشاور ارشد روزنباور و جناب آقای مهندس خلیل مهدی زاده اختصاص داشت و سپس جدید ترین تجهیزات حفاظت فردی توسط آقای مایکل فریمل مدیر فروش منطقه‌ای و آقای آرین مهدی زاده انجام شد.

همچنین در بخش پایانی خودروهای نردبان و بالابر توسط آقای پیتر هایلو و آقای عامری نماینده شرکت راهدار صنعت معرفی گردید.

22/9/95