خبرنامه

RLS1000

سیستم روشنایی هوشمند RLS1000


سیستم روشنایی LED‌ چند منظوره روزنباور در مکان‌هایی که تأمین روشنایی مناسب دشوار باشد قابل استفاده است. هنگامی که در عملیات، تأمین منبع نیرو دغدغه اصلی است (مانند شرایط سیل) یا در زمینی با شرایط نامناسب (مانند سقف‌ها و یا در جنگل)؛ RLS1000 یاری رسان است. منطقه عملیات بدون نیاز به منبع انرژی می‌تواند به‌خوبی نورانی شود.


RLS1000_Tumb

دریافت کاتالوگ فارسی

لینک منبع