خبرنامه

بزرگداشت روز آتش‌نشان

مدیر عامل شرکت مهندسی و بازرگانی خلیل  و آقای وحید شیر محمدی کارشناس فروش با حضور در ایستگاه ۷۹ تهران در روز ۷ مهر به مناسبت بزرگداشت روز آتش‌نشان با اهداء شاخه گل به دلیر مردان آتش‌نشان، افتخار حضور در این مراسم را پیدا کردند.