خبرنامه

تسلیت

یک بار دیگر بهترین فرزندان این مرز و بوم ، فداکاری و شجاعت و عشق به هم نوعان خود را چنان به نمایش گذاشتند که جهان حیرت زده از این همه عاشقی به تماشا ایستاده است.
فاجعه آنقدر بزرگ است که هیچ نمی توان گفت اما شنیدن داستان شجاعت و مردانگی هر کدام از این فرشتگان پر کشیده به همه ما ایرانیان امید می دهد که می توانیم به این مردان بزرگ آب و آتش اعتماد کنیم.
می توانیم سر بلند بداریم و به هموطنانی از این دست افتخار کنیم.
داستان زندگی و شور و شهادت تک تک آنها را برای فرزندانمان تعریف کنیم و فرهنگی عمیق تر برای آیندگان بسازیم.
تسلیت گفتن شاید التیامی باشد بر دل های داغ دیده اما آتش نشان هایی از این دست شایسته بالاترین درجات انسانی هستند که از خداوند بزرگ با دستهای بر آسمان گرفته برای آنها درخواست می کنیم.


شرکت مهندسی و بازرگانی خلیل ضمن تسلیت شهادت چند تن از آتش نشانان فداکار و غیور کشورمان، برای خانواده های داغدار ایشان آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل می نماییم.