خبرنامه

مرام‌نامه

تعهد ما به تجارت پاک و منصفانه و اصول اخلاقی بازرگانی


شرکت مهندسی و بازرگانی خلیل در زمینه بازاریابی، فروش و هماهنگی خدمات بعد از فروش محصولات ایمنی، نجات و آتش‌نشانی فعالیت می‌کند و مشتریان این شرکت سازمان‌های ایمنی و آتش‌نشانی و مدیریت‌های HSE در شهرداری‌ها، فرودگاه‌ها و شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی می‌باشند.

۱- ما تابع سرسخت کلیه قوانین و مقررات فعالیت‌های بازرگانی، تجارت و مهندسی هستیم و شدیداً به رعایت اصول اخلاقی بازرگانی معتقدیم.

۲- در استخدام و انتخاب همکار هیچ تبعیضی قائل نمی‌شویم.

۳- ما اعتقاد به تجارت و فعالیت مهندسی/ بازرگانی منصفانه داریم و به هیچ وجه از راه غیراخلاقی یا غیرقانونی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمی‌کنیم و نخواهیم کرد.

۴- جهت پیشبرد اهداف شرکت یا دریافت سفارش، از ارائه هرنوع پیشنهاد به مشتری به غیر از پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی رسمی این شرکت شدیداً پرهیز می‌کنیم.

۵- پرداخت کامل وجوه مالیاتی را وظیفه و باور خود می‌دانیم. 

۶- منافع مشتریان خود را نسبت به منافع خود ارجح می‌شماریم و باور داریم که با پیگیری این اصول، منافع این شرکت نیز محفوظ می‌ماند.

۷- کلیه اطلاعات و داده‌هایی که از مشتریان جمع‌آوری می‌شود نزد این شرکت، در چارچوب مقررات به امانت می‌ماند.

کلیه مدیران این شرکت به این مرام‌نامه  متعهدند. مدیریت این شرکت با کنترل و بازرسی دائمی خود تلاش می‌کند که عملکرد دقیق و کامل این مرام‌نامه  تداوم داشته‌باشد.